Training from the Heart
Based on Science

Gedragsdeskundige voor Honden,
actief in de regio Leiden-Amsterdam-Den Haag

Training & Fun

dogNL leert u oefeningen voor de opvoeding en training van uw hond tot heerlijke huishond en fijne dierenkameraad. Informatie over gedrag waar nodig. De methode die ik gebruik is diervriendelijk en gebaseerd op de meest recente inzichten in hondengedrag. Elke training bouw ik stapsgewijs op zodat uw hond altijd succes heeft. Zo hebben u en uw hond plezier in het opbouwen of onderhouden van uw relatie. 

Training is plezier voor twee!

Gedrag & Welzijn

dogNL helpt u als de opvoeding opgefrist moet worden of als er probleemgedrag is ontstaan. Samen zoeken we de juiste aanpak. Basistraining, management van de omgeving, een goede relatie tussen hond en mens, en de basisbehoeften van de hond op orde, zijn de uitgangspunten. Fysiek en mentaal in balans zijn, zorgt ervoor dat uw hond goed in zijn vel zit. Pas dan kunt u uw hond bereiken en hem geven wat hij nodig heeft.  Vergoeding van het gedragsconsult door uw dierzorgverzekeraar is mogelijk.

Hond & Kind

dogNL richt zich niet alleen op de gezinshond maar ook op de mens die hem begeleidt en in het bijzonder op het kind. Honden geven kinderen veel plezier. Al op vroege leeftijd kennismaken met honden en samen een relatie opbouwen, werkt zeer positief in het leven van een kind. Ze leren verantwoordelijkheid te dragen en leren vaardigheden als verzorging, empathie en communicatie. Veel bijtincidenten komen in het eigen gezin voor. Goede informatie aan ouders kan dit voorkomen. Veilig samen opgroeien is essentieel voor kind én hond.

Training & Fun

dogNL teaches you exercises  to train and develop your dog into a fabulous family pet and lovely companion. Information to correct behaviour  is provided as necessary. The training I use is dog friendly, and based on the latest research in the field of dog behaviour. Every training session starts with the basics and builds on these step by step to set your dog up for success. In this way, you and your dog are guaranteed to have fun building and maintaining  a strong relationship. 

Having fun together is important!

Behaviour & Welfare

dogNL helps you when your dog’s training needs to be refreshed or when there is talk of problem behaviour. Together we look for the right solution. Basic training, management of the environment, a good relationship between dog and human, and that the dog’s basic needs provided for, are starting points. Your dog will feel happiest when he is physically and mentally in balance Only then can you really connect with your dog and give him what he needs. It is possible  that your pet insurance will cover the cost of the consultation.

Dog & Child

dogNL not only focuses on the family dog but also on the one who accompanies him, in particular the children. Dogs and kids can have a lot of fun. Even being very young, meeting dogs and building up a relationship with them, can be a positive influence in a child’s life. They learn to be responsible, learn skills like caring, empathy and communication. That being said, most bite incidents actually happen in families by their own dog. Solid information to parents can prevent this. Growing up safely is essential for child ánd dog.

Welkom bij dogNL. Zoekt u de juiste begeleiding voor uw pup, wilt u uw hond (her)trainen, vertoont uw hond probleemgedrag, wilt u de kinderen betrekken bij de opvoeding van uw hond of wilt u zich informeren over een veilige omgang met de hond, dan bent u bij mij aan het juiste adres. Mijn naam is Janette Haring. Ik ben gediplomeerd Instructeur in Hondentraining en gecertificeerd Gedragstherapeut voor Honden.

Welcome to dogNL. Would you like to give your puppy a good start or (re)train your dog, would you like to address your dog’s behavioural issues, would you like to involve the children in raising your dog or just like some information about how to keep a safe environment for a growing child, then you’re at the right address. My name is Janette Haring, and I’m a Certified Dog Trainer and accredited Behavior Counselor for Dogs.

Certipet NVGH APDT O&O

Referenties

Mocht je een gezin hebben en een jonge hond? Dan raad ik je aan met Janette in zee te gaan! Ze is echt geweldig! Ze heeft heel goed inzicht in de omgang met gezin en hond, let ook goed op veiligheid, zoals het houden van de hond in de ‘gezinsroedel’. Ik heb zo veel van haar geleerd en het is ook zo makkelijk toe te passen. Bovendien luisteren de kinderen ook goed naar haar, ze straalt gezag uit en legt het op kindniveau goed uit. Dat ze aan huis komt, vind ik helemaal ideaal. Je kan het tijdstip met haar bepalen, je spreekt af of die keer de kinderen er nu juist wel of niet bij zijn om een volgende stap te maken met de hond, alles is op maat te krijgen en ze heeft ook veel oplossingen, is niet star maar creatief.

Edith en gezinshond Happy

3 weken geleden hebben we een hond gekregen (van ongeveer 3 jaar) die op straat heeft gezworven. Zoiets is natuurlijk een flinke klus maar gelukkig heeft Janette ons in korte tijd enorm veel geleerd! Met alle duidelijke richtlijnen zijn we nu druk aan het oefenen en onze hond komt nu al heel vaak enthousiast aangerend, en ook zit en af is geen probleem meer. We kunnen Janette aan iedereen van harte aanraden, zelfs als je geen hond hebt 🙂 !

Anne en herplaatser Toffie

AFSPRAAK / APPOINTMENT