Training from the Heart
Based on Science

Gedragsdeskundige voor Honden,
actief in de regio Leiden-Amsterdam-Den Haag

Training & Fun

dogNL leert u oefeningen voor de opvoeding en training van uw hond tot heerlijke huishond en fijne hondenkameraad. Informatie over gedrag waar nodig. De methode die ik gebruik is diervriendelijk en gebaseerd op de meest recente inzichten in hondengedrag. Elke training bouw ik stapsgewijs op zodat uw hond altijd succes heeft. Leer uw hond de basis, geef hem een uitlaatklep voor energie en houdt hem in balans met een ontspannende dogmassage. Zo versterkt u de onderlinge band. Training en fun is plezier voor twee!

Gedrag & Welzijn

dogNL helpt u als de opvoeding opgefrist moet worden of als er probleemgedrag is ontstaan. Samen zoeken we de juiste aanpak. Basistraining, management van de omgeving, een goede relatie tussen hond en mens, en de basisbehoeften van de hond op orde, zijn de uitgangspunten. Fysiek en mentaal in balans zijn, zorgt ervoor dat uw hond goed in zijn vel zit. Begeleidt uw hond in gedrag en welzijn. Zo geeft u hem een fijn hondenleven.
Vergoeding van het gedragsconsult door uw huisdierverzekering is mogelijk.

Hond & Kind

dogNL richt zich niet alleen op de gezinshond maar ook op de mens die hem begeleidt en in het bijzonder op het kind. Honden geven kinderen veel plezier. Samen een relatie opbouwen, werkt zeer positief in het leven van een kind. Uw kind leert verantwoordelijkheid te dragen en leert vaardigheden als verzorging, empathie en communicatie. Train uw hond met het hele gezin, vraag informatie over hondengedrag. Zo heeft iedereen plezier en houdt u het veilig, voor hond én kind.

CORONA: Ik bied u veilige Corona 1:1 training buiten op mijn ruime hondenveld. We kunnen eenvoudig op 1,5 m afstand trainen op het ruime veld.  Klik HIER voor een indruk. Kosten: € 30 per les of € 175 voor 6 lessen (een half uur). Maak een afspraak.

Training & Fun

dogNL teaches you exercises  to train and develop your dog into a fabulous family pet and lovely companion. Information to correct behaviour  is provided as necessary. The training I use is dog friendly, and based on the latest research in the field of dog behaviour. Every training session is based on small steps to set your dog up for success. Teach your dog the basics, offer him a way to focus energy and keep him in balance with a relaxing massage. In this way, you strengthen the bond you already have. Training and having fun together is important!

Behaviour & Welfare

dogNL helps you when your dog’s training needs to be refreshed or when there is talk of problem behaviour. Together we look for the right solution. Basic training, management of the environment, a good relationship between dog and human, and that the dog’s basic needs provided for, are starting points. Your dog will feel happiest when he is physically and mentally in balance. Support your dog in behaviour and welfare. Only then can you really give him a nice doggy life. Coverage consultation by your pet insurance is possible.

Dog & Child

dogNL not only focuses on the family dog but also on the one who accompanies him, in particular the children. Dogs and kids can have a lot of fun. Building up a relationship together can be a positive influence in a child’s life. Your child learns to be responsible, learns skills like caring, empathy and communication. Train your dog with all family members, ask information about dog’s behaviour. In this way, everybody has fun and you keep it safe for both dog ánd child. 

CORONA: I offer a safe Corona 1:1 training outside on our dog training field.  It is easy to stay 1,5 metres away on this large field. Click HERE to get an impression. Costs:  € 30 per lesson or € 175 for 6 lessons (half an hour).  Make an appointment.

Welkom bij dogNL. Zoekt u de juiste begeleiding voor uw pup, wilt u uw hond (her)trainen, vertoont uw hond probleemgedrag, wilt u de kinderen betrekken bij de opvoeding van uw hond of wilt u zich informeren over een veilige omgang met de hond, dan bent u bij mij aan het juiste adres. Mijn naam is Janette Haring. Ik ben gediplomeerd Instructeur in Hondentraining en gecertificeerd Gedragstherapeut voor Honden.

Welcome to dogNL. Would you like to give your puppy a good start or (re)train your dog, would you like to address your dog’s behavioural issues, would you like to involve the children in raising your dog or just like some information about how to keep a safe environment for a growing child, then you’re at the right address. My name is Janette Haring, and I’m a Certified Dog Trainer and accredited Behavior Counselor for Dogs.                

Certipet NVGH APDT O&O

Referenties

Mocht je een gezin hebben en een jonge hond? Dan raad ik je aan met Janette in zee te gaan! Ze is echt geweldig! Ze heeft heel goed inzicht in de omgang met gezin en hond, let ook goed op veiligheid, zoals het houden van de hond in de ‘gezinsroedel’. Ik heb zo veel van haar geleerd en het is ook zo makkelijk toe te passen. Bovendien luisteren de kinderen ook goed naar haar, ze straalt gezag uit en legt het op kindniveau goed uit. Dat ze aan huis komt, vind ik helemaal ideaal. Je kan het tijdstip met haar bepalen, je spreekt af of die keer de kinderen er nu juist wel of niet bij zijn om een volgende stap te maken met de hond, alles is op maat te krijgen en ze heeft ook veel oplossingen, is niet star maar creatief.

Edith en gezinshond Happy

3 weken geleden hebben we een hond gekregen (van ongeveer 3 jaar) die op straat heeft gezworven. Zoiets is natuurlijk een flinke klus maar gelukkig heeft Janette ons in korte tijd enorm veel geleerd! Met alle duidelijke richtlijnen zijn we nu druk aan het oefenen en onze hond komt nu al heel vaak enthousiast aangerend, en ook zit en af is geen probleem meer. We kunnen Janette aan iedereen van harte aanraden, zelfs als je geen hond hebt!

Anne en herplaatser Toffie

AFSPRAAK / APPOINTMENT